enzh-CNfrdeiwitjaptes

תורמות ביציות

תורמות ביציות

תורם ביציות היא אישה הסכימה לספק ביצים לה זוג או אדם לא תוכל להרות בעצמם.

מתרומת-ביציתאנו מודים לך על התעניינותך הופך תורמת ביציות עם מרכז פונדקאות עץ משפחה, LLC. השלם את תהליך יישום מתרומת-ביצית ראשוני וחבר צוות ייצור איתך קשר בהקדם. יישום ראשוני זהו הצעד הראשון בתהליך. עם קבלת ההסמכה תתבקש להשלים בקשה לתרומת ביציות מלאה כדי להיות ממוקמת על הנתונים שלנו.

דרישות:

  • בין הגילאים 28 - 21
  • אזרח ארצות הברית או תושב חוקי
  • Body Mass Index תחת 29
  • בריאות גופנית & מנטלי טוב
  • משתמש שלא מעשנים סמים שאינם
  • הקרנה פסיכולוגי, סמים & פלילית
  • פרטנר תומך של תרומת ביצית
  • בצורה אמינה תחבורה
  • יכולת זריקות עצמיות לנהל